PostgreSQL7をソースからインストールしたときの起動スクリプト

vi /etc/init.d/postgresql7
--------------------------------------
#!/bin/sh
#
# PostgreSQL7 start and shutdown script
#
# chkconfig: 345 90 11
# description: PostgreSQL start and shutdown script

. /etc/init.d/functions

case "$1" in
 start)
   su - postgres7 -c "/opt/postgresql7/bin/pg_ctl -o \"-S -i\" -D /opt/postgresql7/data start" 
   touch /var/lock/subsys/postgres
   ;;
 stop)
   su - postgres7 -c "/opt/postgresql7/bin/pg_ctl -m f -D /opt/postgresql7/data stop" 
   rm -f /var/lock/subsys/postgres
   ;;
 *)
   echo "Usage: /etc/rc.d/init.d/postgres  {start|stop}" 
esac

exit 0
--------------------------------------

chmod +x /etc/init.d/postgresql7