php strtotime 英語書式からタイムスタンプを作成する

strtotime 関数を使えば簡単に英語の書式からタイムスタンプを作成することができます。

<?php 
echo strtotime("now");
echo strtotime("today");
echo strtotime("tomorrow");
echo strtotime("+3 day");
echo strtotime("-2 week");
echo strtotime("+3 week +2 month +1 day +23 seconds");
echo strtotime("next Sunday");
echo strtotime("last week");
echo strtotime("first day of this month");
echo strtotime("last day of next month");
echo strtotime("3/20 +2 year");
echo strtotime("15 September 2020")
?>