System.currentTimeMillis()を利用して、javaのコードの実行時間を計測する方法

現在の時間を取得するメソッドSystem.currentTimeMillis()を利用して、javaのコードの実行時間を計測する方法

 

    long startTime = System.currentTimeMillis();

     //以下に計測する処理を記述
     int x=0;
     for(int i=0;i<500000;i++){
      x=i*i/2;
     }
     //以上、計測する処理内容

     long endTime = System.currentTimeMillis();
     System.out.println("time:" + (endTime - startTime)+"msec");