mixinでハック指定もまとめて書く

mixin

@mixin border-radius($radius) { ←()の中に変数指定
 -webkit-border-radius: $radius; ←同じ変数指定
   -moz-border-radius: $radius;
   -ms-border-radius: $radius;
     border-radius: $radius;
}

scss

.index{
 @include border-radius(3px) ; ←指定したい数値を入れる(pxなど単位もつけて)
}

css

.index{
 -webkit-border-radius: 3px; ←3pxがそのまま入る
   -moz-border-radius: 3px;
   -ms-border-radius: 3px;
     border-radius: 3px;
}