zabbixの初期化SQLをバージョンあまり気にしないでつっこむシェルスクリプト

mysql -h${ZABBIX_MYSQL_HOST} -u ${ZABBIX_MYSQL_USER} -p${ZABBIX_MYSQL_PASS} ${ZABBIX_MYSQL_DBNAME} < /usr/share/doc/`ls -1 /usr/share/doc/ | grep zabbix-server-mysql | head -n1`/create/schema.sql 
mysql -h${ZABBIX_MYSQL_HOST} -u ${ZABBIX_MYSQL_USER} -p${ZABBIX_MYSQL_PASS} ${ZABBIX_MYSQL_DBNAME} < /usr/share/doc/`ls -1 /usr/share/doc/ | grep zabbix-server-mysql | head -n1`/create/images.sql
mysql -h${ZABBIX_MYSQL_HOST} -u ${ZABBIX_MYSQL_USER} -p${ZABBIX_MYSQL_PASS} ${ZABBIX_MYSQL_DBNAME} < /usr/share/doc/`ls -1 /usr/share/doc/ | grep zabbix-server-mysql | head -n1`/create/data.sql